Financiación | Finantziazioa

Gure proiektu eta ekimen sozialak aurrera egin dezaten, sarritan, hainbat entitate eta erakunderen laguntza, kolaborazioa edo bultzada ekonomikoa beharrezkoak dira. Hurrengo zerrendan, gure elkartearen finantzaketan parte hartzen dutenak topatuko dituzue.

Para que nuestros proyectos e iniciativas sociales salgan adelante, muchas veces es necesario contar con la ayuda, colaboración o el impulso económico de diferentes entidades e instituciones. En el siguiente listado, podréis encontrar las que participan en la financiación de nuestra asociación .