Campañas Antirumores | Zurrumurruen aurkako kanpainak

Zurrumurruen Aurkako Estrategiarekin bat, hainbat kanpaina antolatu ditugu, eta horretan dihardugu.

Dentro de la Estrategia Antirumores, hemos organizado diferentes campañas, y seguimos en ello.