ESTRATEGIA ANTIRUMORES | ZURRUMURRUEN AURKAKO ESTRATEGIA

Zurrumurruen Aurkako Estrategiak gizartea sentsibilizatzea du oinarri, diskriminazioa eta xenofobia saiesteko eta kulturen arteko bizikidetza hobetzeko.

La Estrategia Antirumores tiene de base la sensibilización social para prevenir la discriminación y la xenofobia mejorar la convivencia intercultural.

Aurreiritziak eta zurrumurruak oztopo handia dira bizikidetza positiboari begira. Haiei aurre egiteak aurreiritzien biktimei eta baita gizarte osoari mesede egiten die.

Zentzu horretan, Zurrumurruen Aurkako Estrategiak kultura-aniztasunak gizarteari egiten dizkion ekarpen positiboak ikustaraztea du xede, udalerrietan bizi diren pertsonen artean gizalegezko jokabideak hobetzeko mesedegarriak diren heinean.

Blogaren atal honen bidez, Arabako Errioxako zurrumurruen aurkako estrategia zabaltzen lagundu nahi dugu, zurrumurruak ezeztatzeko, aurreiritziei aurre egiteko, estereotipoak desmuntatzeko eta kultura-aniztasunarekin lotutako alderdiak balioesteko.

Era berean, estrategia hau eguneroko bizimoduan ezartzeko erreminta baliagarri eta praktikoak emateko asmoa dugu.

Los prejuicios y los rumores juegan un papel significativo en los obstáculos para una convivencia positiva. Combatirlos beneficia no solo a las víctimas de los prejuicios, sino a toda la sociedad. 

Asimismo, la Estrategia Antirumores trata de visibilizar las aportaciones positivas de la diversidad cultural a la sociedad, que favorezcan la mejora de las actitudes cívicas entre las personas que viven en los diferentes municipios.

En este apartado del blog se pretende contribuir con la divulgación de la estrategia antirumores en Rioja Alavesa para desmentir los rumores, contrarrestar los prejuicios, desmontar los estereotipos y poner en valor aspectos relacionados con la diversidad cultural.

También se pretende dar herramientas útiles y prácticas para llevar esta estrategia a la vida diaria.